Hartelijk welkom bij TAMMER-EHBO

Dagelijks vinden er veel ongelukken plaats. Op het werk, onderweg, bij het sporten, op school en in de thuis situatie. De meeste ongevallen zijn kleine ongevallen.
Het letsel blijft vaak beperkt en kan worden behandeld door een eerstehulpverlener.

Goede (eerste)hulpverlening is uitermate belangrijk. Elk slachtoffer van een ongeval, plotseling optredende stoornis of ziekte is erbij gebaat om zo snel als mogelijk deskundige hulp te ontvangen. Deze hulp wordt meestal gegeven door omstanders, familie of collega's. Aansluitend volgt medische hulpverlening door (huis)arts, ambulance of ziekenhuis.

Om een slachtoffer goed te kunnen helpen, in afwachting van deze professionele hulp, de huisarts of ambulance, is het noodzakelijk dat u weet wat u moet doen, of juist moet laten. Dit kunt u leren in een eerstehulp cursus, verzorgd op uw eigen locatie.

.. ..

Onze activiteiten:

Competentie gerichte cursussen en trainingen

Onze doelgroepen en klanten:

Bedrijven, instellingen en organisaties                                          
Particulieren
Verenigingen
Sport -en fitness centra
Scholen, leerkrachten en onderwijs assistenten
Gastouders en kinderopvang
Rijks, Provinciale en Gemeentelijke overheid

Onze cursussen en trainingen:

Diploma eerstehulp met aantekeningen en modules
Eerste hulp aan kinderen en baby's
Reanimatie volwassenen (Basic Life Support - BLS)
Reanimatie kinderen en zuigelingen (Pediatric Basic Life Support - PBLS)
BLS/ AED bediener

Competentie en eerstehulpverlening:

Tot de komst van de professionele hulpverlening (ambulance), zal adequate eerstehulp moeten worden geboden door goed opgeleide en getrainde eerstehulpverleners om levens te redden en uitbreiding van letsels en mogelijk (verdere) schade te voorkomen. Voornamelijk het goed beheersen en toepassen van de "ABC-methode" speelt hierbij een belangrijke rol.

Een eerstehulpverlener, EHBO'er als BHV'er moet dus de theorie beheersen, efficiënt kunnen handelen en vooral willen helpen om slagvaardig te kunnen handelen als dat nodig moet zijn, in het belang van het slachtoffer.

TAMMER-EHBO verzorgt voor bedrijven, instellingen, organisaties, verenigingen en scholen zogenaamde trainingen voor alle eerstehulpverleners en/of EHBO'ers om hen daadwerkelijk voor te bereiden om adequaat te kunnen handelen bij een ongeval of calamiteit met één of meerdere slachtoffers.

Wij adviseren daarom iedereen om een goede eerste hulp opleiding te volgen of indien u al een eerste hulp opleiding heeft gevolgd, tenminste één maal per jaar herhalingslessen te volgen. U blijft dan ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en uw eerstehulp vaardigheden worden opgefrist en uitgebreid.

De cursussen zijn dus hoofdzakelijk praktijk gericht. Door het, indien gewenst, inzetten van Lotus slachtoffers bij de eerstehulp trainingen, wordt op zo realistisch mogelijk wijze geoefend.

Achtergrond kennis kan worden opgedaan door middel van zelfstudie en wordt - daar waar nodig - ook bij de trainingen behandeld en aangevuld.

Vriendelijke groeten,

René Tammer